Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Ticari Unvanı :Günay Mobilya - Muhsin Meriç
Telefon : 0212 613 0 556
E-posta : info@gunayev.com
Adres : İsmetpaşa Mah. Tuna Cad. No: 23/A Bayrampaşa ' İstanbul 34040
 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ('Sözleşme') Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, Günay Mobilya - Muhsin Meriç'e ait http://gunayev.com/ veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden ('Web Sitesi'), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Günay Mobilya - Muhsin Meriç ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün satışında Günay Mobilya - Muhsin Meriç'in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
MADDE 3 ' SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ürün Bilgisi
Ödeme Şekli ve Planı:
Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden kredi kartınız ile yaptığınız ödeme yöntemidir. Sitemizde sanal POS altyapısı kullanılmaktadır. Tüm bilgileriniz 128 Bit SSL ve 3D Secure en yüksek güvenlik standartlarında gerçekleştirilmektedir. Kart bilgileriniz hiçbir şekilde veritabanımızda tutulmaz.
Ödeme alımı için kullanılan hizmet PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
MADDE 3 ' (a) Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'ye aktarılmasına ve PayTR tarafından https://www.paytr.com/gizlilik adresindeki Gizlilik Politikası'nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
Siparişi takip eden 3 (üç) iş günü içinde onay alındıktan sonra üretim başlanacaktır. Sevkiyat, üretim programına bağlı olarak 20 (yirmi) iş günü içinde tamamlanabilir. Özel üretim ürünler bu süre kapsamı dışındadır.
MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Mal/Hizmet'in Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Mal/Hizmet'in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı'nın, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 15 (on beş) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı
tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
MADDE 8 ' CAYMA HAKKI
Alıcı'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı'ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı'nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
Alıcı, iade edilecek ürünün ambalajı açılmamış olmak kaydıyla cayma hakkını kullanabilir. Ayıplı, hasarlı veya eksik bir ürün bu madde kapsamı dışındadır. Ambalajı açılmış, hijyen bakımından riskli ürün gruplarında iade işlemi gerçekleşemez.
Cayma hakkının kullanılması halinde;
a) Alıcı'ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.
b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli
Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.
MADDE 9 ' CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz;
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri,
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
d) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
e) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
h) Hijyen yönünden iadesi sakıncalı ürün grupları,
i) Ambalajı açılmış, parçası kaybedilmiş ürünler.
MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI
Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Günay Mobilya - Muhsin Meriç tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.
MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 12 ' BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın ve Günay Mobilya - Muhsin Meriç'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 13 - YÜRÜRLÜK
13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
SATICI Günay Mobilya - Muhsin Meriç
Sözleşme Hakkında Bilgilendirme ' SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
' 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ne zaman yürürlüğe girdi'
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
' 28.05.2014 tarihinden önce satın alınan ürünlerde cayma hakkı nasıl kullanılır'
Cayma hakkı süresi dışında kalan iade talepleri için geçerli süre ise 30 gündür.
' Cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler nelerdir'
o Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler (özel ölçü, özel renk, özel tasarım)
o Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler (Yatak, yastık gibi hijyenik durumu hassas olan ürünleri iade edebilmenin koşulu ürünün açılmamış ve denenmemiş olmasıdır.)
o Çabuk bozulma tehlikesi olan veya ihtimali olan ürünler
o Ambalajı açılmış ürünler
o Demonte teslim edilip, kurulumu yapılmış ürünler
o Orijinal paketi kaybolmuş, hasar görmüş ürünler
o Outlet ürünler
o Yeniden satışa sunulma imkanı olmayan ürünler
' Cayma hakkı sürecinde iade kargo ücreti kime aittir'
o Cayma hakkı kapsamında ürün iadelerinde iade kargo ücreti alıcıya aittir. Alıcılar ürünleri kişisel sebeplerle iade etseler dahi alıcıların kargo ücreti ödemeden ürünleri sipariş onayı sonrası 14 (on dört) gün içinde iade etme hakkı vardır.
o Alıcının sipariş onayı sonrası 14 (on dört) gün geçmesi sebebiyle iade etmek istemes durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
o Alıcının kişisel istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilmiş ürünler iade kapsamı dışındadır. (özel ölçü, renk, tasarım değişiklikleri)

İşbu mesafeli satış sözleşmesi 09 Şubat 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhasApp Destek Hattı